Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
Rekrytering

Lagerarbete är ett kvalificerat arbete. Du förtjänar bästa möjliga personal. Alltid.


Det finns tillfällen då det bästa alternativet är att hyra in personal.  Det finns även tillfällen då det kan lämpa sig bättre att anställa. Vid sådana situationer hjälper vi gärna våra kunder med rekryteringen. 

Lagerarbete är ett kvalificerat arbete. Inte alla i branschen tar personalrekrytering till lager på samma allvar som vi gör. Tyvärr finns det en mentalitet på arbetsmarknaden som gör gällande att ett lager är en plats dit vem som helst kan kastas in. 

Detta är så långt ifrån vår verksamhet man kan komma. Vi lägger ned stort arbete på att rekrytera lämplig personal, oavsett om det gäller direktrekrytering till kund eller för vår egen verksamhet.

Innan vi skickar ut personal gör vi i samråd med kunden en noggrann behovsanalys. Vi säkerställer att vi verkligen förstår vilken typ av lagerverksamhet det handlar om. Vår rutin och erfarenhet kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen. Denna kunskap går inte att läsa sig till. Det är en kunskap som endast erfarenhet frambringar. 

 

Följ oss i sociala medier!