Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
Konsultation & utbildning

Allt vi förmedlar bygger på vår egen erfarenhet 


Ingen verksamhet är perfekt. Även väl fungerande lager har förbättringspotential och ibland kan det räcka med ett par nya ögon för att upptäcka möjligheter till förbättring. 

Vi har flera sätt att göra ditt lager säkrare och mer effektivt. Ibland är stödet tillfälligt, som i vår strategiska konsultation. Ibland behövs förbättringsarbetet sättas in hos personal och ledning, genom organisationsutveckling. Vi har en unik tjänst som vi kallar konsultativ bemanning. Då kliver en av oss ned i lagret och arbetar som en i arbetslaget. Gemensamt för våra alla tjänster är att vi förmedlar verklig kunskap. Det är kunskap som vi förvärvat på lagret och ingen annanstans. Ser vi något kan åtgärdas, berättar vi det. Rådgivning ingår i alla tjänster


Organisationsutveckling

Lager är sällan "felbyggda" eller "dåligt utrustade". Det avgörande förbättringsarbetet görs istället på människor.

Relationen mellan ledning och arbetslag är central. I en väl fungerande grupp utvecklas individen och gruppen tillsammans i symbios. Då tar en positiv process vid. Erfarenhet visar att fantastiska resultat kan uppnås, överträffas och överträffas igen. 

LÄS MER


Utbildningar grundade på erfarenhet

Varje lager har sina egan förutsättningar, behov och utmaningar.  Gemensamt är kravet på effektiva logistikflöden. Unik Logistik förfogar över flera drivna logistikspecialister med djup förståelse för våra kunders vardag. Vi har stor möjlighet att anpassa lagerlogistik och distributionsprocesser efter kundens behov och önskemål.

Unik Logistik erbjuder anpassade utbildningar för utveckling av den interna kompetensen på företaget. Anpassade utbildningar låter er prioritera angelägna ämnesområden och frågeställningar. Vi erbjuder kursledare som passar era förutsättningar bäst. Efter alla våra år i branschen har vi sett och upplevt flera system för effektivare lagerarbete. Det system som vi tycker bäst ser till hela lagret, hela företaget och hela personalen är LEAN Production.

LÄS MER


Strategisk konsultation

Flytta till nytt lager? Bygga eget lager? Lägga ut lagerverksamhet på tredjepart? Slå ihop ett lager eller dela upp? När du står inför stora strategiska beslut,  vill du upptäcka hot och svagheter innan det är för sent. Ta hjälp av oss!

Vår nulägesanalys innefattar alla de detaljerade processbeskrivningar som behövs för att bedöma lagrets styrkor och svagheter. Det verkliga mervärdet är våra konsulters erfarenhet. De ser verkligheten bakom siffrorna. Allt för våra kunder skall kunna leverera snabbare, bättre och säkrare.   

LÄS MER


Konsultativ bemanning

Under Konsultativ Bemanning stiger vi ned i lagret och följer arbetet som lagerarbetare. Detta upplägg är både unikt och effektivt. Vi får en inblick som är omöjlig att uppnå genom traditionellt konsultarbete. Våra kunder får en kostnadseffektiv lösning då vår konsult bidrar med arbete.

Vår konsult ingår under en period i den dagliga produktionen och utför samma arbetsuppgifter som ordinarie personal. Under denna tid kartlägger konsulten flaskhalsar och noterar förbättringsåtgärder. Alla våra konsulter har lång erfarenhet av lagerarbete och förbättringsarbete inom bland annat LEAN.

LÄS MER


Följ oss i sociala medier!