Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
Konsultativ bemanning

Konsultativ bemaning - konsultering genom att ingå i arbetsstyrkan


Inget lager är det andra likt. Alla företag har egna unika utmaningar. Under konsultativ bemanning stiger vi ned i lagret och följer arbetet som lagerarbetare. Detta upplägg är både unikt och effektivt. Vi får en inblick som är omöjlig att uppnå genom traditionellt konsultarbete. Våra kunder får en kostnadseffektiv lösning då vår konsult bidrar med arbete.

Tillvägagångsätt 

Vår konsult ingår under en period i den dagliga produktionen och utför samma arbetsuppgifter som ordinarie personal. Under denna tid kartlägger konsulten flaskhalsar och noterar förbättringsåtgärder. Alla våra konsulter har lång erfarenhet av lagerarbete och förbättringsarbete inom bland annat LEAN.

Vårt fokus

  •    Ledning & organisation
  •    Lagrets utformning
  •    Personalens gruppdynamik och samarbetsförmåga
  •    Personalens kompetens och effektivitet
  •    Kunder och leverantörers påverkan

Intervjuer

En viktig del i förstudien är intervjuer. Vi intervjuar nyckelpersoner på lagret och inom övriga organisationen.  Den färdiga analysen sammanfattas i en rapport med förslag på förbättringsåtgärder. De förbättringsåtgärderna vi föreslår skall ryms inom ramen för företagets befintliga verksamhet. Det innebär att våra förslag inte är orimligt dyra att genomföra. 

Följ oss i sociala medier!