Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
Personaluthyrning

Vi erbjuder olika bemanningsupplägg och arbetar aktivt med uppdragsutveckling och bemanningsplanering för att garantera bästa resultat.


Unik Logistik är specialister på bemanning inom lager och logistik. De flesta lager utgår från samma princip: Att ta emot och skicka iväg rätt produkt i rätt tid. Vi ser till att det blir gjort. Vår rutinerade personal har rätt utbildning, rätt inställning och viljan att ta ansvar.  

Då vår personal har gedigen erfarenhet av arbete i olika lagerhanteringssystem kommer de snabbt igång och blir produktiva. Vårt nätverk är omfattande och erbjuder olika yrkeskategorier till våra kunders lager:

 • Certifierade truckförare
 • Orderplockare
 • Arbetsledare
 • Lagerchefer och tjänstemän
 • Containertömming
 • Förbättringsarbete inom LEAN Production

Hyr ett helt arbetslag eller enskilda medarbetare

Vår kanske mest unika tjänst är uthyrning av hela arbetslag. Beroende på kundens behov kan vi erbjuda ett komplett och sammansvetsat arbetslag på upp till 10 personer. Där kan valfria kompetenser ingå som till exempel arbetsledare, orderplockare och inlastnings- och utlastningsansvarig.

Extrapersonal vid särskilda tillfällen

Det finns flera tillfällen då det kan vara fördelaktigt att hyra in extrapersonal.

 • Hög sjukfrånvaro
 • Hög andel ledig personal
 • Uppstart av ett nytt eller omorganiserat lager
 • Produktionstoppar över året
 • Produktionsbotten

Vår personal tar er förbi uppförsbacken och tillför ny inspiration. Vår kunskap och effektivitet gör att lager och logistik åter blir en konkurrensfördel. 

Hyrköp

Hyrköp är ett upplägg för att fasa in bemanningspersonal till anställd personal. Det går till så här: 

 • Ni som kund hyr in konsulter av oss. 
 • Efter en period utvärderar våra konsulter och ni som kund hur samarbetet fungerat. 
 • Om bägge parter är nöjda övergår konsultarbetet i en anställning. 
 • Ni betalar ett avtalat arvode till Unik Logistik i samband med att anställningen övergår i er regi. 

Att hyra personal. Så här går det till: 

STEG 1: KRAVPROFIL
Enskilt eller tillsammans med Unik Logistik tar ni fram en kravprofil. Detta kan göras muntligen, skriftligen i e-post eller över telefon. Var tydlig om detaljer och förutsättningar. Ju tydligare krav vi får, ju större förutsättning att bemanningen lyckas.
STEG 2: IDENTIFIERING AV KANDIDATER
Utifrån kravprofilen identifierar vi ett antal kandidater. Vi har kapacitet att ta fram kandidater på mycket kort tid. Men, ju längre tid vi har på oss, desto bättre kan vi tillmötesgå era behov.
STEG 3: PRESENTATION AV KANDIDATER
Våra kandidater presenteras för dig. Du får möjlighet att träffa dem. När ni har bestämt er påbörjas konsulttjänsten enligt de villkor vi kommit överens om.
STEG 4: AVSTÄMNING
Vi står i ständig kontakt med er. Om det finns missnöje med personalen, ersätter vi omedelbart.

Följ oss i sociala medier!