Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
Förbättringsarbete och organisationsutveckling

Rätt ledarskap. Individ och grupp tillsammans i symbios.


Ledarträning

 Organisationens ledarskap är avgörande för resultatet. På ett sunt företag kan ledaren lämna ifrån sig fokus till arbetsgrupper. Men det räcker inte med att enbart delegera. Det måste också finnas ett engagemang som ledaren kan förlita sig på.

Därför måste förutsättningar skapas för att individen ska kunna ta ansvar. Ofta handlar det om förtroende. Ledarskapet måste vara tydligt och konsekvent. Grunden till ledarskapet är en dialog med tydliga mål. Kommunikation snarare än information.

Vår ledarskapsträning är även en träning för medarbetarna. Bägge parter måste samverka för att utveckla kulturen i organisationen. Målet är en kultur präglad av ömsesidigt förtroende, handlingsfrihet men även tydlighet och disciplin.

Individ och grupputveckling

Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en organisation är gruppen - arbetslaget. Det är här de stora vinsterna görs. I en väl fungerande grupp utvecklas individen och gruppen tillsammans i symbios. Och utvecklingen är nästan oändlig. Erfarenhet visar att fantastiska resultat kan uppnås, överträffas och överträffas igen. 

Organisationsutveckling

När något är ”sjukt” i en organisation, så rör det sig oftare om en ”influensa” än ett ”brutet ben”. Med det menas följande: Sällan rör det sig om ett tydligt fel i en isolerad del. Desto oftare finns grundläggande fel i hela systemet.  En genomgripande och komplett förändring är oftast att föredra.

Detta gäller oavsett om det är en mindre organisation eller en hel internationell koncern. Vårt mål är att hela organisationen, inom alla områden och inom alla produktionsled, ska lyfta, snabbt och effektivt.

Organisationsöversyn

Med lång erfarenhet i bagaget gör vi en översyn av organisationer. Denna översyn syftar till att finna enklast möjliga och tydligaste struktur för en god organisationskultur. Dessutom ställer vi diagnos på befintlig kultur som den uttrycker sig i beteenden hos ledare och medarbetare. 

Metoder & utveckling

Unik Logistik samarbetar med Almhem Consulting för att kunna tillgodose marknaden med ett brett sortiment av metoder, verktyg och system, allt från enkla problemlösningsmetoder till Lean, TPS eller Six Sigma. Vi kan därför alltid skräddarsy lösningar för varje tillfälle. 

Följ oss i sociala medier!