Ring oss på 031 - 872 500 eller skriv ett mail till info@uniklogistik.se
STRATEGISK KONSULTATION

Flytta till nytt lager? Bygga eget lager? Lägga ut lagerverksamhet på tredjepart? Slå ihop ett lager eller dela upp?


När du står inför strategiska beslut av den här kalibern, vill du få ut det mesta av det nya lagret. Då är det viktigt att du upptäcker hot och svagheter innan det är för sent.

Vår nulägesanalys innefattar alla de detaljerade processbeskrivningar som behövs för att bedöma lagrets styrkor och svagheter. Det verkliga mervärdet är våra konsulters erfarenhet. De ser garanterat verkligheten bakom siffrorna. Allt för våra kunder skall kunna leverera snabbare, bättre och säkrare.   

Beståndsdelar i Unik Logistik nulägesanalys

KPI-karta

För att förbättra flöde, måste man först mäta det. Flödets data sammanfattas i nyckeltal eller Key Performance Indicators - KPI. Flöden kräver en karta. En KPI-karta ger en systematisk förteckning över flödets relevanta parametrar.

Benchmarking

Jämför lagrets prestanda mot ett urval av andra företags. Det ger en marknadsanpassad referens avseende flöden, verksamhet, kostnader, effektivitet och kvalitet.

Justering av KPI-rapportering

Data är oanvändbar om man inte förstår den. Vid insamling och rapportering av KPI-data är det viktigt att välja rätt frekvens och rätt detaljnivå. Detta gäller såväl vid rapportering inom logistikorganisationen såväl som till andra delar av organisationen.

Kostnadskarta

En kostnadskarta ger bäst överblick av kostnader för processer. Innehåller samtliga relevanta KPI för flödet och dess funktioner.

Bedömning av förbättringspotential

Genom jämförelse med andra företags kostnads- och kvalitetsnivåer kan vi snabbare göra en bedömning av förbättringspotential. Våra kunder får en korrekt bedömning på kort och på lång sikt.

Plan för förbättringar

Planen omfattar en beskrivning av de olika projektstegen, projektorganisation, tidssättning och projektkostnader. Förslaget bygger på erfarenhet av förbättringsarbete hos andra företag.

Följ oss i sociala medier!